Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 2013-05-01

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše zásady týkající se informací, které shromažďujeme o naších zákaznících a návštěvnících, kteří (1) používají, prohlížejí si nebo nakupují na kterékoli webové stránce společnosti VirtualTraining (společně dále jen „naše Stránky“) za účelem nákupu nebo bezplatného stažení produktů dostupných zdarma a (2) zaregistrují se, aby mohli používat naše Stránky. Pokud jsou zásady týkající se ochrany osobních údajů uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů v rozporu nebo vytvářejí nesrovnalost s podmínkami soukromého smluvního ujednání, které máte se společností VirtualTraining, jakým je například Licenční smlouva s koncovým uživatelem, v takovém případě je toto soukromé smluvní ujednání rozhodující.

Závazek ochrany soukromí

Respektujeme vaše právo na soukromí. Je pro nás důležité, abyste měli dostatek informací pro své rozhodování o tom, jak naložíte se svými údaji. Chceme mít jistotu, že víte, jaký typ údajů o vás shromažďujeme, jak tyto údaje používáme a jaká bezpečnostní opatření používáme na jejich ochranu. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje naše pravidla týkající se shromažďování, používání, zpřístupňování a ochrany osobních údajů, které nám poskytnete.

Jaké údaje společnost VirtualTraining shromažďuje?

Typ informací, které shromažďujeme a uchováváme záleží na způsobu, jakým naše Stránky využíváte. Následuje stručný přehled dvou hlavních typů využívání.

1.Údaje, které nám poskytnete. Shromažďujeme údaje umožňující osobní identifikaci, které nám poskytnete na našich Stránkách, včetně vašeho jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, a pokud platíte kreditní kartou, informace o vašem účtu, a sice pokud:

 • Vytvoříte si uživatelský účet, zadáte objednávku, zaregistrujete si nějaký produkt (údaje, které shromažďujeme, jsou nezbytné k provedení dané operace a také proto, abychom vás mohli informovat o produktech a službách společnosti VirtualTraining, tedy takové údaje jako například jméno, příjmení, e-mailová adresa a stát).
 • Požadujete produktovou podporu nebo jiné služby (údaje, které shromažďujeme, jsou nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytnout požadovanou podporu a zodpovědět vaše dotazy a zahrnují např. vaše jméno, adresu a informace o hardwaru vašeho počítače, softwaru (včetně čísla licence) a také charakteru problému, který potřebujete vyřešit.
 • Účastníte se průzkumu (údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat demografické údaje, jakými jsou například věk, pohlaví nebo počet členů domácnosti).

Konečné rozhodnutí o tom, zda chcete provést některou operaci, která vyžaduje poskytnutí osobních údajů, je na vás. Pokud se však rozhodnete údaje, které jsou pro provedení některé operace nezbytné, neposkytnout, je potřeba počítat s tím, že se vám takovou operaci nemusí podařit dokončit.

2. Údaje, které jsou shromážděny a ukládány automaticky. Pokud navštívíte Stránky VirtualTraining, je možné, že si zaznamenáme a uchováme následující typy údajů.

 • Vaši adresu internetového protokolu („IP adresa“) nebo jinou informaci technické povahy, jako je například odkazující webová stránka a odkazy, které jste na našich Stránkách navštívil/a.
 • Datum a čas, internetová adresa webové stránky, ze které jste se na naše stránky připojil/a prostřednictvím přímého odkazu.
 • Název souboru nebo vyhledávané spojení a prohlížeč, který jste pro připojení se na naše stránky použil/a.

Údaje, které jsou na našich Stránkách shromažďovány a ukládány automaticky využíváme k získání přehledu o počtu návštěvníků jednotlivých sekcí našich Stránek a ke sledování výkonu systému nebo serveru. Tyto informace využíváme také pro další rozšiřování obsahu Stránek a k tomu, abychom mohli dále zlepšovat užitečnost dostupných informací. Údaje tohoto charakteru nespojujeme žádným způsobem s údaji umožňujícími osobní identifikaci a také údaje, které by vás mohly osobně identifikovat, nezpřístupňujeme, vyjma případů, kdy jsme nuceni předat vaši IP adresu zpracovatelům údajů týkajících se kreditních karet v souvislosti se zpracováním operací, které provádíte kreditní kartou. Ohledně informací, které jsou souvislosti s platebními operacemi vyžadovány, prosím kontaktujte svého poskytovatele kreditní karty.

Používáme Cookies?

„Cookies“ jsou malé soubory obsahující jedinečnou informaci, které pošle webová stránka a které jsou vaším webovým prohlížečem uloženy na pevném disku vašeho počítače. Cookies umožňují přizpůsobit zobrazení webové stránky na základě toho, jaké nastavení jste si při prohlížení zvolili. Společnost VirtualTraining používá cookies k tomu, aby se zobrazení našich Stránek automaticky přizpůsobilo vašim potřebám, když vyhledáváte služby a podporu, nebo aby si vás pamatovaly, pokud jste se registroval v souvislosti s produkty a službami.

Společnost VirtualTraining může cookies použít také ke sledování vašich návštěv našich Stránek. Zatímco náš webový server může automaticky zaznamenat vaši IP adresu, typ údajů, které shromažďujeme, závisí na tom, jakým způsobem se pohybujete, vyhledáváte a nakupujete na našich Stránkách. Tyto údaje nemohou sloužit k osobní identifikaci a tyto údaje také nijak nevztahujeme k vašim osobním údajům.

Pokud si nepřejete, abychom uchovávali tyto údaje, nebo pokud používáte veřejně přístupný počítač, sekce „Nápověda“ v panelu nabídek většiny prohlížečů vám poradí, jak svůj prohlížeč nastavit, aby nepovoloval nové cookies, aby vás upozornil na to, že se vám na počítači objevilo nové cookie nebo jak úplně zakázat cookies. Je však potřeba si uvědomit, že odmítnutí cookies může mít vliv na vaše možnosti využívat některé produkty a/nebo služby na našich Stránkách.

Jakým způsobem používáme údaje, které shromáždíme?

Osobní údaje, které shromáždíme, obvykle používáme ke zpracování vašich požadavků a operací, k zajišťování vysoké kvality služeb, k tomu, abychom vás informovali o nabídkách, o kterých jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat, k tomu, abychom více přizpůsobili návštěvu našich Stránek vašim představám jako jedinečného zákazníka a abychom lépe porozuměli vašim potřebám a byli schopni vám nabídnout ty nejvhodnější produkty a služby. Vaše osobní údaje nám mohou například pomoci:

 • Poskytovat vám informace o aktualizacích našich produktů, nových produktech a službách a vývoji budoucích produktů a vylepšení;
 • Zasílat vám newslettery, informační e-maily a další informace, které mají povahu obchodních sdělení. Společnost VirtualTraining si vyhrazuje právo použít kontaktních informací svých zákazníků k tomu, aby jim zasílala informace důležité pro plné využití produktů a služeb společnosti. Každý registrovaný zákazník se může rozhodnout, že si nepřeje takovéto informace od společnosti VirtualTraining dostávat, a jejich zasílání zrušit jednoduše tím, že v odpovědi na jakoukoli takovouto zprávu do předmětu napíše „odhlásit odběr“ (s výjimkou zpráv, které se týkají záležitostí nezbytných pro správné fungování našich produktů a služeb);
 • Vytvářet obsah, který má pro vás význam;
 • Provide you with special offers that may be of interest to you;
 • Poskytovat vám speciální nabídky, které by pro vás mohly být zajímavé;
 • Můžete nám touto cestou pomoci v tom, abychom vytvářeli produkty a služby šité na míru vašim potřebám;
 • Umožnit vám nakupovat a stahovat produkty, získávat přístup ke službám a provádět další operace dle vašeho výběru;
 • Pomoci vám rychle najít software, služby nebo informace o produktech, které jsou pro vás důležité;
 • Umožnit vám využívat interaktivních prvků našich služeb, pokud budete mít zájem; a
 • Upozornit vás na změny našich služeb.

S kým sdílíme vaše údaje?

Třetí strany

Společnost VirtualTraining neprodává ani nepronajímá údaje umožňující osobní identifikaci třetím stranám. Za určitých okolností může společnost VirtualTraining čas od času sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, jak je stanoveno níže. V takových případech poskytujeme pouze údaje nezbytné pro provozování funkce nebo pro poskytnutí služby, za jejímž účelem došlo ke sdělení daného údaje. Tyto třetí strany jsou vázány povinností zachovávat důvěrnost takovýchto údajů a není jim dovoleno, aby osobní údaje, které jsme jim poskytli, použily pro jakýkoli účel bez souhlasu společnosti VirtualTraining.
VirtualTraining může sdílet vaše údaje se třetími stranami, jako například:

 • Poskytovatelé služeb: Údaje umožňující vaši osobní identifikaci sdílíme s prověřenými poskytovali služeb, kteří zajišťují provozní a další služby podpory našim zákazníkům nebo kteří naším jménem zajišťují některé funkce. Jedná se například o poskytovatele, kteří vyřizují objednávky, zajišťují dodávky našich produktů, zpracovávají operace (včetně operací s kreditními kartami), rozesílají e-maily, provádějí průzkumy nebo statistické analýzy nebo zajišťují jinou marketingovou podporu. Pokud s těmito poskytovateli služeb vaše osobní údaje sdílíme, je to z toho důvodu, aby byli schopni zajišťovat své služby. Máte právo požadované údaje neposkytnout, ale vystavujete se riziku, že nebude možné vám tyto služby poskytnout. Těmto poskytovatelům služeb bude umožněno získat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí dané služby, a všichni poskytovatelé jsou vázáni povinností chránit tyto osobní údaje před zneužitím a zachovávat jejich důvěrnost v souladu se Zákonem a dalšími platnými předpisy. Dále také vyžadujeme, aby tito poskytovatelé služeb používali osobní údaje našich zákazníků pouze jménem společnosti VirtualTraining a nezpřístupňovali je třetím stranám, ani je nepoužívali pro žádný jiný účel.
 • Místní, partneři, distributoři a prodejci: Je možné, že vaše osobní údaje, jako například e-mailový kontakt, bude společnost VirtualTraining sdílet s vybranými místními partnery, distributory a prodejci tak, aby vás naši partneři mohli kontaktovat buď naším jménem, nebo na svůj vlastní účet ohledně našich produktů, služeb nebo nabídek, o nichž jsme přesvědčeni, že by mohly být pro vás nebo váš podnik důležité, a také, aby vám mohli poskytovat místní technickou a zákaznickou podporu.
 • Další zpřístupňování: Vaše osobní údaje sdělujeme, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že takovéto zpřístupnění: a) umožňují platné právní předpisy anebo je nezbytné v souvislosti se soudním řízením; b) v souvislosti s právními nároky; c) je požadováno za účelem ochrany práv, majetku a oprávněných zájmů společnosti VirtualTraining (včetně vymáhání našich smluv); d) je nezbytné pro ochranu osobní bezpečnosti, majetku a dalších práv společnosti VirtualTraining a jejích zákazníků nebo zaměstnanců; nebo e) se jedná o nedílnou součást prodeje části nebo celé naší společnosti.

Souhlas

Poskytnutím svých osobních údajů při registraci na našich Stránkách nebo na základě získání nebo používání některého našeho produktu nebo služeb souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním svých osobních údajů společností VirtualTraining v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Váš souhlas zahrnuje také souhlas s tím, abychom si údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek včetně osobních údajů, které jste nám poskytl/a při registraci, ponechali po celou dobu, kdy jste na našich Stránkách registrován/a nebo kdy jste uživatelem produktů a služeb společnosti VirtualTraining, a následně po přiměřenou dobu, pokud a dokud svůj souhlas neodvoláte.

Zabezpečení

Společnost VirtualTraining důsledně zabezpečuje údaje, které spravuje. Dodržujeme bezpečnostní opatření odpovídající standardům pro tuto oblast, abychom chránili vaše osobní údaje. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zajistili přesnost dat a správné nakládání s údaji, přijali jsme osvědčené technické a organizační kroky a opatření na ochranu vašich osobních údajů, které shromažďujeme.

V případě, že vám bylo přiděleno (nebo jste si zvolili) heslo, které vás opravňuje k přístupu na některé části našich Stránek, zodpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Aby bylo možné zachovat důvěrnost tohoto typu osobních údajů, je nezbytné, abyste se svým heslem nakládali jako s důvěrnou informací a nikomu je nesdělovali. Pokud mají k vašemu e-mailu přístup další lidé, mějte prosím na paměti, že v takovém případě mohou také změnit údaje o vašem uživatelském profilu. Neměli byste také používat e-mailový účet spravovaný vaším zaměstnavatelem, neboť celá řada zaměstnavatelů má v takovém případě nárok na přístup do vašeho emailového účtu. Pokud svůj počítač sdílíte s dalšími osobami, vždy se před tím, než opustíte naše Stránky, odhlaste, abyste chránili přístup k vašim osobním údajům před dalšími uživateli.

Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy na bezpečných serverech. Údaje o kreditních kartách jsou přenášeny za pomoci šifrování SSL (Secure Socket Layer). Pro zvýšení zabezpečení datových přenosů používáme standardní kódování a zároveň využíváme komerčně dostupné technologie zajišťující ochranu před neoprávněným přístupem k jakýmkoli osobním údajům uchovávaným společností VirtualTraining v elektronické podobě. Přístup k jakýmkoli vašim osobním údajům umožňujeme pouze těm zaměstnancům společnosti VirtualTraining, kteří je potřebují znát pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bohužel nelze zaručit naprostou bezpečnost žádného přenosu informací přes internet. Přestože vynakládáme veškeré úsilí, abychom chránili vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které přenesete na naše webové stránky ze svého počítače nebo prostřednictvím poskytovatele služeb internetu, a jakýkoli přenos je tedy na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše údaje, budeme postupovat v souladu s přísnými pravidly a bezpečnostními opatřeními, abychom zajistili jejich bezpečnost v našich systémech, a pokusili se tak zabránit neoprávněnému přístupu.

Jakým způsobem lze opravit nepřesné údaje?

Registrace

Usilujeme o to, abychom zachovávali přesnost údajů shromážděných prostřednictvím našich Stránek. Zároveň se však domníváme, že osoba, která údaje poskytuje, má nezastupitelnou roli, pokud jde o zajištění kompletnosti a přesnosti údajů. Po celou dobu, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a prostřednictvím našich Stránek, budete mít přístup k těmto údajům ve snadno přístupném formátu. Zároveň máte možnost nepřesnosti v údajích, které nám prostřednictvím našich Stránek poskytujete, opravit. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje u společnosti VirtualTraining nejsou aktuální, můžete je aktualizovat tím, že se obrátíte na prodejní tým společnosti VirtualTraining.

Pokud jste společnosti VirtualTraining poskytl/a své osobní údaje máte právo požádat nás o sdělení, v jakém rozsahu údaje o vás společnost VirtualTraining zpracovává, dále o účelu a charakteru tohoto zpracovávání a také příjemcích těchto údajů.

Emailová komunikace

Pokud si nepřejete dále dostávat náš emailový newsletter, bulletiny a další informace od společnosti VirtualTraining, můžete se kdykoli odhlásit tím, že odpovíte na jakýkoli e-mail, který od nás dostanete tak, že v předmětu vaší zprávy uvedete „odhlásit odběr“. Mějte však prosím na paměti, že e-maily, které zasíláme mohou obsahovat důležité nebo užitečné informace o vašem produktu, včetně informace o čísle vaší licence nebo stavu vašich objednávek nebo účtů a že z tohoto důvodu není možné odhlásit se ze služby zasílání sdělení, která jsou nezbytné pro správné fungování našich produktů a služeb.

Odkazy na jiné společnosti

Naše Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a z webových stránek našich obchodních partnerů, distributorů, prodejců, subjektů zajišťujících reklamní činnost a dalších třetích stran. Pokud prostřednictvím takového odkazu přejdete na takovéto stránky, mějte prosím na paměti, že takovéto stránky se řídí vlastními pravidly na ochranu osobních údajů, která byste mi měl/a přečíst před tím, než prostřednictvím těchto stránek poskytnete jakékoli své osobní údaje. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za zpracování těchto údajů našimi obchodními partnery, distributory a prodejci, kteří vystupují jako nezávislí správci údajů.

Webové stránky provozované pod společnou značkou

Na našich Stránkách se dále objevují odkazy na webové stránky provozované společností VirtualTraining a jedním nebo více našimi obchodními partnery. Příkladem takové webové stránky provozované pod společnou značkou je e-shop společnosti VirtualTraining. Pokud poskytujete údaje prostřednictvím některé z našich webových stránek provozovaných pod společnou značkou, je možné, že své údaje poskytujete VirtualTraining a zároveň našim obchodním partnerům, přičemž zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek se nemusí shodovat s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů uvedené na webových stránkách provozovaných pod společnou značkou, na které se dostanete prostřednictvím odkazu a odmítáme jakoukoli odpovědnost za způsob, jakým údaje zpracovávají naši obchodní partneři, kteří vystupují jako nezávislí správci údajů.

Diskusní skupiny a fóra

Mějte prosím na zřeteli, že údaje, které poskytnete v rámci diskusní skupiny nebo fóra na našich Stránkách budou považovány za veřejné a nebude s nimi nakládáno jako s důvěrnými. U těchto komunikačních nástrojů existuje riziko, že o vás další osoby mohou shromažďovat a následně používat různé údaje a data. Postupujte proto při svých aktivitách na internetu uvážlivě a zodpovědně.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Na tuto skutečnost vás však upozorníme tím, že v horní části Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeme datum poslední aktualizace. Pokud dojde k podstatné změně toho, jakým způsobem používáme údaje, které nám poskytujete a tyto nové způsoby použití údajů nesouvisí se způsoby popsanými v tomto Prohlášení, upozorníme na takovéto změny výrazným upozorněním umístěným na našich stránkách před tím, než vstoupí tyto změny v platnost a dáme vám možnost změnit vaše nastavení marketingových nástrojů a zablokovat takovéto použití. Údaje budeme používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, podle nichž byly údaje shromážděny.

Jazyk

Přestože je možné, že společnost VirtualTraining poskytne překlad tohoto dokumentu do jednoho nebo více jazyků, česká verze bude rozhodující v případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na info@virtualtraining.eu